Корзина
26 отзывов
Blackview BV5800 только 3549 грн.КУПИТЬ
+380963496207
+380976419420
+380987234437
Корзина
Ви готові до 4G?

Ви готові до 4G?

Ви готові до 4G?

А ви вже перевірили свій смартфон на сумісність з 4G? Ні, тоді ще маєте час придбати смартфон з підтримкою цієї технології

Сучасні технології бездротового зв’язку удосконалюються з величезною швидкістю. Не встигли ми звикнути до повсюдного поширення 3G, як виявилося, що він вже трохи застарів, і тепер потрібно переходити на 4G інтернет. Тим часом, багато користувачів до сих пір не встигли зрозуміти, що таке 3G і 4G інтернет, в чому тут суть і які відмінності цих систем.

Інтернет 4G, його відмінності та переваги

Рекламні оголошення обіцяють, що швидкість передачі даних в мережах 4G збільшується до 100 Мбіт в секунду, проте верхня швидкісна межа для цієї технології теоретично поки не встановлена. Для українських абонентів 4G реалізується відповідно до технології LTE, що забезпечує багатоканальну і широкосмугову передачу даних виключно в цифровому вигляді. Це технологія цифрової телефонії, яка використовується як для інтернету, так і для звичайних голосових дзвінків.

Різниця між 3G і 4G

Основна практична різниця, помітна користувачеві, полягає в швидкості передачі даних. У теорії швидкість мережі 4G повинна бути в 10 разів вище, ніж швидкість в 3G мережах, однак на практиці різниця не така велика – підвищення становить приблизно в 4-5 разів. Крім того, швидкість 3G безпосередньо залежить від зони охоплення мережі.

На практиці підвищення якості передачі даних дозволяє абонентам 4G користуватися всіма можливостями інтернету, в тому числі грати в онлайн-ігри будь-якої складності, а також використовувати мультимедійний інтнернет-контент якості Full-HD.

Що стосується пропускної здатності мереж, то для 3G вона становить 3 Мбіта в секунду, якщо абонент нерухомий або йде пішки, і 384 Кбіт в секунду – якщо він їде на автомобілі або в поїзді. Мережі 4G відповідно до міжнародного стандарту зв’язку повинні забезпечувати 100 Мбіт для абонентів, які їдуть в транспорті, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.

Зрозуміло, що 4G технологія забезпечує істотно більш високі можливості, проте для її повної реалізації необхідно розгорнути відповідну технічну базу. Тому для розкриття цього потенціалу мереж потрібен певний час.

Як дізнатися чи підтрмує смартфон 4G?

Для того щоб дізнатися чи підтримує смартфон 4G - необхідно перейти на сторінку виробника Вашого смартфону і подивитися, чи підтримує Ваш мобільний телефон 4G (LTE)

Що робити, якщо смартфон не підтримує 4G?

Ви можете обрати собі новий телефон в нашому інтернет магазині. Смартфони, що підтримують 4G мають помітку: 4G LTE

Похожее изображение

Современные технологии беспроводной связи совершенствуются с огромной скоростью. Не успели мы привыкнуть к повсеместному распространению 3G, как оказалось, что он уже немного устарел, и теперь нужно переходить на 4G интернет. Между тем, многие пользователи до сих пор не успели понять, что такое 3G и 4G интернет, в чем тут суть и каковы различия этих систем.

Интернет 4G, его отличия и преимущества

Рекламные объявления обещают, что скорость передачи данных в сетях 4G увеличивается до 100 Мбит в секунду, однако верхний скоростной предел для этой технологии теоретически пока не установлен. Для украинских абонентов 4G реализуется в соответствии с технологией LTE, обеспечивает многоканальную и широкополосную передачу данных исключительно в цифровом виде. Это технология цифровой телефонии, которая используется как для интернета, так и для обычных голосовых звонков.

Разница между 3G и 4G

Основная практическая разница заметна пользователю, заключается в скорости передачи данных. В теории скорость сети 4G должна быть в 10 раз выше, чем скорость в 3G сетях, однако на практике разница не так велика - повышение составляет примерно в 4-5 раз. Кроме того, скорость 3G напрямую зависит от зоны охвата сети.
На практике повышения качества передачи данных позволяет абонентам 4G пользоваться всеми возможностями интернета, в том числе играть в онлайн-игры любой сложности, а также использовать мультимедийный интнернет-контент качества Full-HD.
Что касается пропускной способности сетей, то для 3G она составляет 3 Мбит в секунду, если абонент неподвижен или идет пешком, и 384 Кбит в секунду - если он едет на автомобиле или в поезде. Сети 4G в соответствии с международным стандартом связи должны обеспечивать 100 Мбит для абонентов, которые едут в транспорте и 1 Гбит для стационарных пользователей.
Понятно, что 4G технология обеспечивает существенно более высокие возможности, однако для полной реализации необходимо развернуть соответствующую техническую базу. Поэтому для раскрытия этого потенциала сетей требуется определенное время.

Как узнать поддерживает ли смартфон 4G?

Для того чтобы узнать поддерживает ли смартфон 4G - необходимо перейти на страницу производителя Вашего смартфона и посмотреть, поддерживает ли Ваш мобильный телефон 4G (LTE)

Что делать, если смартфон не поддерживает 4G?

Вы можете выбрать себе новый телефон в нашем интернет магазине. Смартфоны, поддерживающие 4G имеют пометку: 4G LTE

Предыдущие новости
social-icon
Loading...